Przydatne linki

Ministerstwo finansów                                www.mf.gov.pl

Pierwszy US w Szczecinie                           www.1us.is.szczecin.pl

Drugi US w Szczecinie                                www.2us.is.szczecin.pl

Trzeci US w Szczecinie                               www.3us.is.szczecin.pl

Zachodniopomorski US w Szczecinie           www.zachpom-us.is.szczecin.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych                www.zus.pl

Główny Urząd Statystyczny                         www.stat.gov.pl

Narodowy Bank Polski                                 www.nbp.pl

 

Copyright by www.biuroksiegowe.d4u.pl